จำนวนทั้งหมด : 6 คน/ 1 หน้า
ลำดับครั้งที่/ปีวันที่ส่งบทความชื่อ - สกุล / หน่วยงานสถานะบทความสถานะการชำระเงิน
1 2/25621 ต.ค. 2562
นายอนุพงษ์ กูลนรา
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชถัฏรำไพพรรณี
ตีพิพ์แล้วยกเว้นการชำระ
ข้อมูลทั้งหมด 6 เรคอร์ด
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคาร 11 (สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
©2019 arit RBRU
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี