ลงทะเบียนใหม่สำหรับนักวิจัยใหม่

สำหรับนักวิจัยที่ ไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่เคยมีประวัติ ในระบบส่งบทความวิจัย
กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างล่าง

กรุณาใส่หมายเลขบัตรประชาชน
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่นามสกุล
กรุณาใส่หน่วยที่ท่านสังกัดอยู่
กรุณาใส่ที่อยู่
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์
กรุณาใส่โทรศัพท์ที่ทำงาน
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณาใส่ E-mail ให้รูปแบบถูกต้อง
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่นามสกุล
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณาใส่ E-mail ให้รูปแบบถูกต้อง
กรุณาใส่ข้อมูลบุคคลที่อ้างอิงได้
กรุณาใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็น

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการกดปุ่ม "ลงทะเบียน"

* หมายเหตุ : กรุณาใส่ข้อมูลของตัวท่านที่สามารถติดต่อได้จริง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อกลับ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร 0 3931 9111 ต่อ 11200
มือถือ 080-9500259
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคาร 11 (สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
©2019 arit RBRU
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี