การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี

ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

นักวิจัยที่ต้องการส่งบทความวิจัยจะต้อง ล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน

เข้าสู่ระบบส่งบทควาามวิจัย

ครั้งที่ 2 / 2563

คุณสามารถส่งบทความออนไลน์ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 ถึง 31 ต.ค. 2563

สรุปจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ลำดับปีจำนวน
1 2563 2

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร 0 3931 9111 ต่อ 11200
มือถือ 080-9500259
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคาร 11 (สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
©2019 arit RBRU
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี